top of page

יצא לך לחשוב מה המאפיין המשמעותי ביותר של התקופה בה את חיה? אם המאה ה-16 מוכרת כתקופה בה הגילויים המדעיים עשו מהפכה, והמאה ה-19 מאופיינת בתיעוש משמעותי ששינה את פני המציאות, מה מאפיין את המאה ה-21? במילה אחת "טכנולוגיה".

 

המקום שהטכנולוגיה תופסת במציאות היומיומית של כולנו ענק. כבר כל כך התרגלנו אליה ולקצב ההשתנות המסחרר שלה, שלפעמים אנחנו בכלל לא מודעות להשפעה האדירה שיש לה על החיים. ולא רק על האופן בו הם נראים היום, כי אם גם על הדרך בה יראה העתיד. מה שגורם לנו להאמין שבטח יש מגוון רחב של נשים וגברים שעוסקים בתחום. אז זהו.. שלא כל כך...

 

ממחקר שנעשה בדצמבר 2019 פחות מ-30% מהעובדים בהייטק הן נשים ופחות מ- 20% נמצאות בתפקידי ניהול. למה? נשים הן פחות טובות, טכנולוגיות, מוצלחות? ברור שלא. הסיבה היא פער תפיסתי חברתי. פער שעליו צריך לגשר.

קהילת שיפט פועלת כדי לצמצם את הפערים המגדריים בעולמות הטכנולוגיה והמחשבים מתוך האמונה שכל מי שמתעניינת, כל מי שרוצה, ראויה להזדמנות שווה להשתלב בתחום. הקהילה שמה לה למטרה לשמר ולהגדיל את מספר התלמידות  שבוחרות בתחום הטכנולוגי מתוך הידיעה כי בחירה זו, תשפיע על מסלול חייהן בהמשך - בצבא, באקדמיה ובתעסוקה כבוגרות. 

bottom of page