26.4.21 | יום ב' | 17:00 

 עבור נערות בכיתות ח'-ט'